Malachiasz (mój posłaniec) miał trudne przesłanie dla ludu Bożego, który postępował wbrew Bożym nakazom. Izraelici przestali widzieć swój grzech i czuli się bezpiecznie dzięki obrzędom religijnym oraz powszechnej zgodzie na zło. Sumując Boże wypowiedzi odnośnie różnych dziedzin życia narodu, możemy określić postawę Boga wobec grzechu następująco:
1. Widzę co robicie,
2. Uznałem to za złe,
3. Zróbcie coś z tym, aby uniknąć konsekwencji.
Taka postawa jest również widoczna w listach Jezusa do zborów w Objawieniu Jana. Oznacza to, że przesłanie księgi Malachiasza jest aktualne dla nas, z tą różnicą, że nasz nowotestamentowy Malachiasz jest kochającym zbawicielem, który potrafi skutecznie pomóc nam w zmianie postępowania.