Sermons tagged with '2 List do Tymoteusza’

3 Items

Rozpal swoje powołanie! (2 Tym. 1:2-8)

Wypalenie, strach i wstyd – to jedne z wielu narzędzi, które Szatan używa w życiu wierzącego człowieka aby go odwieźć od realizacji Bożego planu i powołania. W tym nauczaniu przyglądamy się historii Tymoteusza, młodego mężczyzny, który był człowiekiem wielkiej wiary, płonął jak mało kto, wiedział jakie jest jego powołanie i realizował je, a mimo to w jego życiu nastąpił czas wypalenia, strachu i wstydu. Jak miał sobie z tym poradzić? O tym dowiesz się słuchając tego kazania!

Dobry bój – Testament apostoła Pawła (II Tym 4:7)

Słowo skierowane dla seniorów ale i młodzieży. Ap.Paweł tuż przed śmiercią napisał swój testament zawarty w II liście do Tymoteusza. Wypowiedziane są tu niezwykle ważne słowa jakim człowiekiem powinien być Tymoteusz, jakim człowiekiem  powinien być każdy z nas by również u schyłku naszego życia móc powiedzieć: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem..”