Sermons tagged with ‚2 List do Tymoteusza’

1 Item

Dobry bój – Testament apostoła Pawła (II Tym 4:7)

Słowo skierowane dla seniorów ale i młodzieży. Ap.Paweł tuż przed śmiercią napisał swój testament zawarty w II liście do Tymoteusza. Wypowiedziane są tu niezwykle ważne słowa jakim człowiekiem powinien być Tymoteusz, jakim człowiekiem  powinien być każdy z nas by również u schyłku naszego życia móc powiedzieć: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem..”