Słowo skierowane dla seniorów ale i młodzieży. Ap.Paweł tuż przed śmiercią napisał swój testament zawarty w II liście do Tymoteusza.
Wypowiedziane są tu niezwykle ważne słowa jakim człowiekiem powinien być Tymoteusz, jakim człowiekiem  powinien być każdy z nas by również u schyłku naszego życia móc powiedzieć: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem..”