W Bożym zamyśle zawsze istniał Kościół.

Pierwszy ogród – kiedy stworzony został Adam a  z jego boku powstaje mężatka – Ewa – obraz wielkiej tajemnicy Kościoła.
Drugi ogród – ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstawania Pana Jezusa.
Trzeci ogród – relacja pełna miłości i bliskości oblubienicy i oblubieńca w zachwycającej księdze: Pieśni nad Pieśniami.

Wszystkie te obrazy wskazują nam na Kościół – Boży lud wykupiony dla BOGA, który dziś żyje w pełnym oddaniu dla swego Pana.