Sermons tagged with 'Ewangelia Jana’

9 Items

Historia zmartwychwstania

Znaczenie i doniosłość zmartwychwstania Pana Jezusa. Przyczyn, dla których zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dziś dla nas ważne. Maria z Magdali Ewangelia Jana 20,1-18 – historia zmartwychwstania Pana Jezusa w wersji Apostoła Jana. Historia kobiety, która jako pierwsza zobaczyła Pana.  

Trzy ogrody (Ew. Jana 19:41)

W Bożym zamyśle zawsze istniał Kościół. Pierwszy ogród – kiedy stworzony został Adam a  z jego boku powstaje mężatka – Ewa – obraz wielkiej tajemnicy Kościoła. Drugi ogród – ukrzyżowania, śmierci i zmartwychwstawania Pana Jezusa. Trzeci ogród – relacja pełna miłości i bliskości oblubienicy i oblubieńca w zachwycającej księdze: Pieśni nad Pieśniami. Wszystkie te obrazy […]