Zapraszamy do wysłuchania kazania jakie wygłosił nasz gość: Dr John R. Ling.