Zapraszamy do wysłuchania kazania jakie wygłosił nasz gość: Jerzy Karzełek