Sposób w jaki Bóg zachęcił Eliasza w momencie przygnębienia.