Apostoł Paweł, ze zdumieniem przyjął informację na temat społeczności, którą sam założył. Po jego wyjeździe, do społeczności w Galacji trafili pewni ludzie, którzy zaproponowali przedefiniowanie prawdy Ewangelii. Na czym ono polegało? Posłuchaj.