Teologia wybrania, teologia suwerenności Boga, wolny wybór, obfitująca łaska, usprawiedliwienie z łaski poprzez wiarę itd..

Teologiczne akcenty Bożych prawd znajdowane w pismach wielu Bożych ludzi.
Teologia Apostoła Pawła: W Chrystusie – ponad 200 razy w Nowym Testamencie.
Tam w Nim jest łaska, miłość, wiara, nadzieja, przebaczenie, wykupienie.
Nic poza NIM – wszystkim W NIM!

W CHRYSTUSIE!!
..Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta… to… poczytajmy i posłuchajmy..