Nasz dobry Bóg prowadzi nas przez różne okoliczności życia, własne smutki i trudności. Prowadzi nas również wśród różnorakiego zamieszania, grzechu, rozdzielenia, braku jedności wśród przyjaciół, braku jedności w pracy, w rodzinie tej fizycznej czy duchowej.

W Piśmie często użyty jest jeden z 15-tu spójników podrzędnych: ALE!
W okolicznościach życia Micheasza, Apostoła Pawła, Dawida, Jozuego, Habakuka i wielu innych padały słowa! ALE PAN, ALE BÓG.
Cudowne słowa, które pokazuję, że nie chce poddać się tym złym okolicznościom wokół! Słowo pełne determinacji i stanowczości.
Jedno z tych słów „LECZ” wypowiada Micheasz po sześciu ciężkich i niezwykle „dołujących” wersetach:

„ Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha” Micheasz 7,7

Dałby Pan aby było wiele tych słów: LECZ PAN, LECZ BÓG!! w naszym życiu!
Tak naprawdę to nasz jedyny ratunek!

LECZ Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją – Psalm 3, 4