BÓG JEST ŚWIĘTY I BRZYDZI SIĘ GRZECHEM.

Jan 8,24: „Powiedziałem wam więc, że poumieracie  w swoich grzechach. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, umrzecie w swoich grzechach.”

GRZECH CZYNI WAS WINNYMI, ZNIEWALA I POWODUJE WIECZNE POTĘPIENIE.

Jan 8,34.35: „Jezus na to: Ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze.”

JEDNAK BÓG KOCHA LUDZI I PRAGNIE ICH ZBAWIENIA.

Jan 3,16: „Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

JEDYNYM ROZWIĄZANIEM PROBLEMU GRZECHU JEST JEZUS I JEGO DZIEŁO NA KRZYŻU.

Jan 3,36: „…Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew.”

Jan 1,29: „Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: Oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata.”

WIARA I PRZYJĘCIE JEZUSA SĄ KONIECZNYM WARUNKIEM ZBAWIENIA.

Jan 1,12: „Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga…”

JEZUS JEST JEDYNĄ DROGĄ DO NIEBA.

Jan 14,6: „ Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.”

ŻYCIE WIECZNE TO DAR DLA UFAJĄCYCH JEZUSOWI.

Jan 5,24: „Ręczę i zapewniam, kto słucha mego Słowa i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia.”