„Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei.”
2Tes 2:16 BT

JEZUS CHRYSTUS, BÓG, NASZ OJCIEC DAJE NIEKOŃCZĄCĄ SIĘ POCIECHĘ!
ONA DAJE WIECZNA POCIECHĘ!

Jako ludzie mówimy, że PAN mnie pocieszył i to jest wspaniałe.
On jednak chce dać wieczna pociechę..
Coś co jest stale i niewzruszone z jego strony na zawsze!
On nie działa jedynie jak „pogotowie ratunkowe”, przynosząc nam „zastrzyk” pociechy w chwilach smutku.
ONA SAM CHCE BYĆ WIECZNĄ! 
NIEKOŃCZĄCĄ SIĘ POCIECHĄ!
A TO OZNACZA, ŻE TA POCIECHA JEST NA TĄ KONKRETNĄ SYTUACJĘ I NA KAŻDĄ INNĄ, KTÓRA SIĘ WYDARZY!
TAKI JEST NASZ PAN!
ON ZWIĄZAŁ SIĘ Z NAMI NA WIEKI!
WIECZNA POCIECHA NA WIECZNE CZASY!
ALLELUJA!