Przecudna książka Amy: „Rose from Brier..”
Piękny poetycki obraz wielu alegorii Amy.

Jeśli to czytasz będąc pogrążonym w wielkim znużeniu lub wyczerpanym bolesnym zranieniem lub w straszliwym uścisku bólu, pamiętaj, że Ten, który kocha tak jak nikt inny nie jest w stanie kochać, Ten który wszystko rozumie nie jest daleko. On chce, żebyśmy do niego mówili. On może sprawić, że powiemy „Raduję się Tobą, Moja Miłości, Mój Panie”.