TakWielkiezbawienie„To, jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie?”
Hebr. 2,3a

W książce „Tak wielkie Zbawienie”  dr Czesław Bassara, kaznodzieja i teolog chrześcijański w niezwykle prosty i zachęcający sposób przybliża nam temat wielkiego Bożego zbawienia. Książka zawiera bardzo dużo odniesień do różnych tekstów Pisma Świętego co stanowi jej szczególny atut. Wspaniała lektura i dobra pomoc również do studiowania Biblii w grupach domowych. Posiada 170 stron i składa się z 4 części i łącznie z 24 rozdziałów:

  1. Zbawienie
  2. Usprawiedliwienie
  3. Uświęcenie
  4. Uwielbienie

 „Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.” 2Kor. 4,18

 


Kategoria: Rozważania