Przekład Toruński Nowego Przymierza oraz Księgi Mądrościowe, Pięciu Megilot oraz Proroków Mniejszych.
Formaty: A4 i B5
pio.zadlo@gmail.com