POZWOLĘ SOBIE POWIEDZIEĆ, ŻE JEST TO JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH KSIĄŻEK WYDANYCH W J. POLSKIM W OSTATNICH 10 LATACH!

ZACHĘCAM DO CZYTANIA… POWOLI!
JEŚLI KTOŚ CHCE WYŚLE.. 23 ZŁ + PRZESYŁKA

Z SERCA POLECAM

A.W.TOZER – NIEZWYKŁY CHRZEŚCIJANIN

Fragment:

„Jak poszczególny człowiek nawiązuje zbawczą więź z Chrystusem? Wiemy, iż niektórzy taką więź nawiązują, lecz jest ewidentne, że innym się to nie udaje. Jak wielka jest przepaść między obiektywnie przygotowanym odkupieniem, a subiektywnie przyjętym zbawieniem? Jak to, czego dokonał dla mnie Chrystus staje się czymś, co we mnie działa?
Musimy poznać prawidłową odpowiedź na pytanie:
„Co muszę uczynić, żeby być zbawionym?”.
Jeśli tu się mylimy, to stawiamy na szali nasze dusze, a to jest gwarancją wiecznego wygnania sprzed oblicza Bożego. Tutaj albo mamy rację, albo jesteśmy ostatecznie zgubieni.”

Piotr

pio.zadlo@gmail.com