„Prawdziwe usługiwanie Słowem Bożym jest możliwe tylko dzięki Bożemu dotknięciu, Bożemu obdarowaniu i Bożemu uformowaniu. Duch Boży spoczywa na kaznodziei w nadzwyczajnej mocy, owoc Ducha jest w jego sercu i Duch Boży ożywia i samego męża i jego słowa. Wówczas kazanie jego przynosi życie, podobnie jak źródło daje wodę, jak zmartwychwstanie daje życie.. — i to życie pełne ognia, podobnie jak go daje czas lata, i pełen owocu, jak to się dzieje na jesień. Kaznodzieją dającym życie jest mąż, który wciąż jest spragniony Boga, którego dusza na każdy czas Boga naśladuje i pragnie iść tuż za Nim w ślad, którego oczy skierowane są wyłącznie na Pana i w którym dzięki mocy Ducha Bożego świat i ciało zostały ukrzyżowane.”

E.M.Bounds – „Moc przez Modlitwę”

pio.zadlo@gmail.com