JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH TRAGEDII WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW jest pogarszająca się kondycja małżeństw. Dotyczy to nie tylko tych związków, które kończą się rozwodem, ale również tych, które trwają, doświadczając wielu napięć i zranień emocjonalnych. Czy jest dla nich jakaś nadzieja?

Niezwykła wnikliwość oraz żywe przykłady Tima Savage – pastora i doradcy małżeńskiego – pomagają nam uświadomić sobie nieograniczony potencjał małżeństwa i odkryć, w jaki sposób Boża chwała może przeniknąć nasze relacje, wypełnić nas radością i uczynić nas jasnym światłem w świecie pełnym problemów.

Dr Tim Savage jest od 1988 roku pastorem Camelback Bible Church w Paradise Valley, w Arizonie. Jest członkiem rady The Gospel Coalition, mężem Lesli i ojcem dwóch synów – Matthew i Jonathana.