Ze wszystkich ksiąg Biblii to chyba właśnie o Liście do Rzymian pisze się najczęściej. Wielokrotnie w historii Kościoła spierano się o jego strukturę i przedstawione w nim poglądy. Czytając i rozważając List do Rzymian dzisiaj, powinniśmy być przygotowani na to, że Boży dar prawości będzie kształtował nasze serce i przemieniał nasze życie dokładnie tak samo, jak uczynił to z tyloma chrześcijanami przed nami. Ta książka jest przewodnikiem do rozważań, otwierającym tekst Pisma Świętego i wysuwającym sugestie co do jego praktycznego przez nas zastosowania.

Każdy z tomów:

— oparty jest na tekście biblijnym,

— wywyższa Chrystusa,

— prezentuje praktyczne i użyteczne zastosowania,

— jest przystępny w odbiorze.

Niniejszy komentarz można potraktować jako:

Lekturę – można go przeczytać od deski do deski, za jednym podejściem, traktując jako książkę wyjaśniającą i zgłębiającą wątki, zachęty i wyzwania Listu do Rzymian.

Duchowy pokarm – można przejść przez niego stopniowo w ramach osobistego, regularnego rozważania Słowa Bożego, ale też wykorzystać jako uzupełnienie kazania czy studium biblijnego w Kościele. Każdy rozdział podzielony jest na dwie krótsze części, na końcu których znajdziemy pytania zachęcające do refleksji.

Pomoc (dla liderów) – książki tej można użyć również jako pomocy w nauczaniu Słowa Bożego, zarówno w grupie biblijnej, jak i w trakcie nabożeństw. Przystępnym i współczesnym językiem wyjaśnia ona trudne wersety i koncepcje. Zawiera pomocne tematy i ilustracje, jak i sugerowane zastosowania praktyczne. Do korzystania z tej pozycji nie jest konieczna rozległa wiedza biblijna.

Dr Timothy Keller studiował na Bucknell University, w Gordon-Conwell Theological Seminary oraz Westminster Theological Seminary. W 1989 roku założył Prezbiteriański Kościół Odkupiciela na Manhattanie i przez 28 lat był pastorem w tej gromadzącej głównie młodych profesjonalistów parafii, która dziś liczy ponad 5000 wiernych.