KIM JESTEŚMY, ABY OSĄDZAĆ INNYCH?
Spotkaliśmy w naszym życiu wielu faryzeuszy, a do tego okazało się, że my sami nimi jesteśmy. To dlatego, że wszyscy jesteśmy niewolnikami samo-sprawiedliwości i osądzania. To jest wbudowane w ludzką naturę. Ustalamy „standard” – listę nakazów i zakazów – do której inni muszą się stosować. Następnie nazywamy przestrzeganie tych zasad „sprawiedliwością” i potępiamy każdego, kto ich nie przestrzega. John Fischer ukazuje, jak Jezus zdefiniował sprawiedliwość – i według definicji Jezusa, nikt nie może być sprawiedliwy dzięki własnym wysiłkom. Nie możemy stać się sprawiedliwi przed Bogiem przez bycie „lepszymi” od innych. Zamiast tego, dostrzegając i odrzucając faryzeusza w każdym z nas, możemy przyjąć łaskę, wdzięczność i radość z życia wypełnionego Duchem.