Kiedy serce moje jest czyste pełne wiary,
To choć ciałem wciąż na ziemi, sercem w Niebie jestem cały.
Kiedy całą duszą jestem Chrystusowi poddany,
Wtedy nie idę już „ja”, lecz prowadzi mnie mój Umiłowany.
Bo wiem, że z Chrystusem jestem Ukrzyżowany,

Nie żyje już moje „ja”, lecz żyje we mnie mój Ukochany.
Chwalmy Boga, bo nasz wróg jest pokonany,
Zwyciężył Baranek Boży, Lew z pokolenia Judy, Zbawiciel nasz wspaniały.

„Z Chrystusem jestem Ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.”

Gal. 2.20

Radek