„.. i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.”
Ef 5:2

Jak jest jakość naszego życia duchowego?
Jak mamy żyć i postępować w naszych codziennym kroczeniu za Chrystusem?
Apostoł Paweł w różnych częściach Nowego Testamentu
podaje wzór!
Stawia poprzeczkę, unosi ją bardzo wysoko.
Na pytanie: jak mam żyć.. jak mam traktować braci..
jak mam traktować bliźnich..
Paweł mówi : „JAK CHRYSTUS”.
On jest wzorem naszego postępowania.
On wskazuje jak mam wybaczać!
On pokazuje jak mam kochać swoja żonę.. /JAK Chrystus kocha Swój Kościół” – Ef. 5:25/

Jak mam wybaczać..? JAK CHRYSTUS!
Jak mam kochać? JAK CHRYSTUS!
Jak mam kroczyć w życiu Chrześcijańskim? JAK CHRYSTUS!
Jak mam przyjmować ludzi? JAK CHRYSTUS!

Panie, ty dajesz siłę by ŻYĆ JAK TY!
AMEN!

„..znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy.”
Kol 3:13