KOCHANI!!

ZACHĘCAM DO POSŁUCHANIA KAZANIA SZCZEGÓLNEGO BRATA JONASZA MAŁKIEWICZA.
WRAZ Z SABINKĄ I MAŁYM ADASIEM UBOGACIŁ NASZĄ WSPÓLNOTĘ!

ZACHĘCAM:

Temat: „Świat trzech pytań”.