„Bywamy codziennie, tu i tam.. pracujemy, służymy, biegamy. Żyjmy tą chwilą daną nam od Boga! Ona może się nigdy nie powtórzyć. Ponad wszystko kochajmy ludzi, módlmy się o nich, wspierajmy ich!
Roznośmy BOŻĄ wonność!! To wielka radość móc przenosić JEGO „zapach” do ludzi wokół. To wielka sprawa umieć również czerpać od nich zachętę i pocieszenie.
O wiele łatwiej jest ranić się, dyskutować, spierać się.. zamiast kochać, zachęcać/napominać w duchu łagodności.
Ważny w moim życiu młody człowiek niedawno pokazał szklankę do połowy zapełnioną wodą. Obraz – mogę koncentrować się na połowie tej części, która jest niezapełniona, mówiąc o jej brakach potrzebach, problemach.
Mogę też mówić o tej pełnej części szklanki koncertując się na tym co już w niej JEST! Myśląc w ten sposób jesteśmy w stanie przez Bożą moc sprawić by „szklanka” naszego życia i życia innych powoli zapełniała się do pełna a nawet przelewała.
To piękny STAN Bożej obfitości w życiu.. Bożego życia w nas!
Tak więc wracam dziś z pięknej miejscowości zachęcony „obopólną wiarą” i z modlitwą i nadzieją by „szklanka” naszego życia była PEŁNA WODY ŻYCIA! WODY, którą daje TYLKO CHRYSTUS PAN.

„… miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”
Rzym 5:5b