„Pełnia radości przed Twym obliczem”

Psalm 16:11

Pełnia radości w Bożej obecności, poprzez ciągłe, niewzruszone wpatrywanie się w NIEGO!Dusza doznaje pełnego poznania Boga w całej pełni i głębi!To jest życie w nieustannym dziele miłości, uwielbianiu i pokorze.To życie w prostym zaufaniu, oddawaniu chwały, modlitwie i służbie.

Foter.com: Muthugampatti – Indie