„..a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.
Efezjan 3,17-19

Apostoł Paweł modli się byśmy zostali wypełnieni całkowicie PEŁNIĄ BOGA!
Coś wielkiego i nie pojętego! Nasze marne grzeszne istoty mają być pełne BOGA? TAK, dokładnie i to nie kiedyś w przyszłości.. teraz tu na ziemi nasz Pan chce wypełniać nas Sobą Samym!
Tak jak w Jezusie była pełnia Boga, „..ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości.” /Kol 1:19/ tak samo w nas Bóg chce żyć w pełności.
Bóg dał nam rozum byśmy mogli poznać JEGO i chwała Bogu za to. Poznanie Boga i wiedza o Bogu często stanowi problem w doświadczeniu pełności Boga. Poznanie nieumiejętnie stosowane nadyma /faryzeusze są tu dobrym przykładem/. Wiedza/poznanie jest czymś cząstkowym. /I Kor.13:9/
Doskonałość : droga miłości! Paweł mówi, byśmy mogli poznać miłość, która przewyższa poznanie.
W innym liście Paweł modli się o pokój, które przewyższa wszelkie zrozumienie…
„A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.” Filpian 4:7
Kochani, wierzę, ze Bóg chce pociągnąć swój lud dalej za sobą! Dalej niż nasze obecne poznanie. Dalej niż nasze obecne zrozumienie.
W „pałacu” jego bogactwa jest wiele komnat.
Bóg chce wypełnić nas SWOJĄ PEŁNIĄ!
Tak bardzo potrzebuje JEGO PEŁNI!
Czy jestem dziś pełny BOGA ?
Tego dokonaj we mnie o Boże przez Ducha Świętego.
Amen!

Ps. Na koniec jeszcze jedna uwaga: Paweł mówi, że ta miłość, która przewyższa wszelkie poznanie i doprowadza do pełni Boga w moim życiu jest osiągalna z wszystkim świętymi.
Jest LUD, jego Kościół, który manifestuje dziś PEŁNIE BOGA!
Alleluja!