„Wierzącymi o najgłębszym duchowym poznaniu bywają zwykle ci, którzy przechodzą przez ogień prób i cierpień. Jeśli prosiłeś o głębsze poznanie Chrystusa Pana, nie dziw się, jeśli On poprowadzi cię na miejsca pustynne, lub w ogień prób i doświadczenia.”

L.B.Cowman