Kochani!!

Zachęcam do posłuchania tej pieśni!
Ostatnio mocno zwracam na słowa, które wypowiadam w pieśniach!

A.W.Tozer mawiał: „Chrześcijanie nie kłamią, oni tylko wyśpiewują swe hymny co niedziele”.

Dzięki Jurek za to wykonanie!

Nie w wymowie
(Wszytskie moje źródła)

1. Nie w wymowie słów modlitwy mej,
Ani w pieśniach życia duszy cnej.
//Skryjesz Panie pod opieką Swą,
wszystkie moje źródła w Tobie są //2x

2. Nie w życzeniach mam tu pokój swój
i nie daje go los szczęsnych mój,
//Jedna pieśń przenika duszę mą,
wszystkie moje źródła w Tobie są //2x

3. Widzisz Sam kłopoty i żal mój,
Dajesz sercu memu pokój Swój,
//Tobie Boże niosę duszą mą,
wszystkie moje źródła w Tobie są //2x

4. Ujawniłeś Swej miłości dar,
Radość moja w sercu jest bez miar,
//W puszczy sławić będę miłość Twą
wszystkie moją źródła w Tobie są //2x

5. Zewsząd grozi nieprzyjaciół złość.
Lecz obrony mam w mym Panu dość,
//Moc zwycięstwa – to jest wolą Twą,
wszystkie moje źródła w Tobie są //2x

6. Ty pokojem i opoką mi,
Nie zaszkodzą mi tu ludzie źli,
//W Tobie wieczną już mam radość mą
wszystkie moje źródła w Tobie są //2x

pio.zadlo@gmail.com