Rozłamy

„A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.” 
1 Kor 1:10

Na przestrzeni lat mają miejsca rożnego rodzaju rozłamy. Dotyczą one często rzeczy drugorzędnych.
Paweł zachęca byśmy byli myśli Chrystusowej i z tej perspektywy odnajdowali jedność z innymi.
Krzyż wszystkich oddanych Bogu ludzi łączy..
Wesley powiedział: „W rzeczach zasadniczych jedność, w drugorzędnych wolność, a we wszystkim miłość.”

Wprowadzenie do 1 Listu do Koryntian

Mimo bezbożności wokół nas, musimy i możemy być inni ze względu na naszą relację z Chrystusem.

1. Bezbożni Koryntianie stają się świętymi dzięki ewangelii.
Chrystus wciąż nadzieją dla współczesnego Koryntu.

2. List do Koryntian jako reakcja Pawła na bezbożność w zborze w Koryncie.

a. zmiana jest konieczna
b. zmiana jest możliwa dzięki Bożej wierności

Przyjaźń – podróżowanie razem do wieczności

Życie jest jak podróż, w czasie której spotykamy różnych ludzi. Czasem mijamy się tylko albo wpadniemy na siebie na jakimś zakręcie. Czasem bywa tak, iż odkrywamy, że jest nam po drodze i idziemy razem kawałek. Bywa, że z niektórymi wędrujemy tak latami i wcale nie mamy dość. A kiedy tak sobie wędrujemy, to odkrywamy sekret wspólnego podróżowania, a mianowicie każdy z nas wywiera jakiś wpływ na ludzi, z którymi idzie przez życie.

W Chrystusie

Teologia wybrania, teologia suwerenności Boga, wolny wybór, obfitująca łaska, usprawiedliwienie z łaski poprzez wiarę itd..

Teologiczne akcenty Bożych prawd znajdowane w pismach wielu Bożych ludzi.
Teologia Apostoła Pawła: W Chrystusie – ponad 200 razy w Nowym Testamencie.
Tam w Nim jest łaska, miłość, wiara, nadzieja, przebaczenie, wykupienie.
Nic poza NIM – wszystkim W NIM!

W CHRYSTUSIE!!
..Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta… to… poczytajmy i posłuchajmy..

Postanowienia Noworoczne

Możemy czynić wiele postanowień, ale najważniejsze by podejmować je z Bogiem i dla Boga.
On daje moc i wytrwanie.

Z Nowych Rokiem weryfikujmy nasze życie w trzech wymiarach:

1/Czy jestem człowiekiem JEDNEGO pragnienia? Boga?
2/Czy moje postępy w życiu duchowym są widoczne dla innych?
3/Czy jestem w stanie w doświadczeniach/stratach iść dalej za Bogiem jak Noemi, przynosząc zachętę i światło dla innych?

„Daj mi miłość, co prowadzi Twą drogą,
Wiarę, której przeszkody przerazić nie mogą,
Nadzieję, której nie rozwieje rozczarowanie,
Gorliwość, której ogień nigdy nie ustanie,
Nie pozwól, bym jako martwa skała skończyła,
Płomieniu Boży, spraw, bym Twą oliwą była.”
Amy Carmichael