NARODZENI Z GÓRY!

„Jezus zaś odpowiedział (do Nikodema): Zapewniam, zapewniam cię, jeśli się ktoś nie narodzi z góry, nie może ujrzeć Królestwa Boga.”
Ew.Jana 3:3

Tylko jedno z polskich tłumaczeń używa wyrażenia: „narodzeni z góry.”
Analizując grecki tekst jest ono jak najbardziej właściwe.
Niesamowita prawda.
NARODZENI NA NOWO, POWTÓRNIE, Z GÓRY!

Nasze pierwsze, naturalne narodziny są „z dołu”, drugie narodziny, narodziny duchowe są darem „z góry”. Przez pierwsze narodziny zostajemy członkami rodziny ludzkiej, drugie narodziny włączają nas do grona społeczności odrodzonych.
TA PRAWDA JEST NIESAMOWITA.

Zrodzony z góry od Boga, z rzeczywistości Nieba..
Dziś noszę znamiona tego, że należę właśnie tam!!
Tam jest moja tożsamość!
Tam jest moje DNA!
Tak jest moja przyszłość i teraźniejszość!
Tam jest dawca moje życia!
Sam Bóg – nasza nadzieja!
Nasza miłość!
Tęsknota naszego serca!
Amen

CZY JESTEŚ NARODZONY Z GÓRY?