Sermons tagged with 'List do Kolosan’

110 of 14 items

Odnowienie prowadzi do reformacji

Transformacja (nowe narodziny, Kolosan 2,13-15) musi nastąpić przed Reformacją (dojrzałość, Kolosan 3,1-4,1)
Niezależnie od tego, czy dokonamy Reformacji, czy nie, Bóg gwarantuje nam życie wieczne z Nim – to jest prawdziwa łaska (Kolosan 3,4)
Bezwarunkowe kochanie wszystkich wierzących i niewierzących jest najlepszym sposobem na zademonstrowanie naszej wiary w Jezusa Chrystusa (Kolosan 3.14)
Bóg przebacza (Kol 2,13), Bóg nagradza (Kol 3,24) i Bóg odpłaca (Kol 3,25) – dziękujemy Bogu za wszystko (Kol 3,15)
Ubieramy swoje ubrania, gdy spotykamy innych ludzi. W jakich ubraniach w sensie duchowym widzą nas ludzie widzą (Kolosan 3,12)

Objawiony Chrystus (Kol. 1:24-2:3)

Kościół był tajemnicą do czasu, aż Duch nie objawił jej apostołom i prorokom ( nowotestamentowym) . Ef. 3 :5. Także Chrystus był tajemnicą Bożą. Nie został rozpoznany przez swoich. Jan 1: 11 , ani przez władców tego świata I Kor.2:8. Tak jest  do teraz. Dla jednych jest wybitnym nauczycielem, dla innych wielkim prorokiem,  a dla […]