Sermons tagged with 'Ewangelia Mateusza’

7 Items

Czyż i poganie tego nie czynią? (Mt 5,43-38)

Bóg pragnie wykształtować obraz Swego Syna w nas!! Ef. 4:13 bw „aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,” Jest poziom czynienia wg tego co robią inni ludzie. Jezus mówi, że to czynią również poganie. Pozdrawiać, tych co nas pozdrawiają, miłować tych coś na […]

Kazanie na górze (Ew. Mateusza 5-7)

Kazanie Na Górze to jedno z najbardziej znanych kazań wygłoszone przez samego Pana Jezusa. Zachęcamy do wysłuchania treści kazania wyrecytowanego przez Dawida Jastrzębskiego. Treść pochodzi z tłumaczenia Biblii „Nowe Przymierze”.