Sermons tagged with 'Ewangelia Łukasza’

2 Items

Właściwa perspektywa, a droga życia (Ew. Łukasza 10:1-29)

Pan Bóg próbuje uświadomić nam, że relacja z Nim umożliwia nam właściwe wartościowanie naszych życiowych decyzji. To z kolei sprawia, że podążanie za Bożymi wskazówkami jest podążaniem Drogą Życia, która jest połączona z wysiłkiem ale i z radością, spełnieniem i poczuciem sensu życia.    

Dlaczego Jezus? (Ewangelia Łukasza 9:18-25)

„Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.” – takie słowa Jezus powiedział do swoich uczniów. Do czego tak na prawdę wzywa Jezus swoich naśladowców oraz dlaczego podążanie za nim jest warte tak wielkiego poświęcenia?