Sermons by Piotr Żądło

1120 of 58 items

Dlaczego nie mamy głębokiego pragnienia Boga?

„Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego.”
Księga Psalmów 42

Dlaczego nie mamy głębokiego pragnienia Boga?

1. Z duchowego „stołu” spożywamy inne pokarmy niż te, które daje Bóg.
2. Żyjemy w grzechu nieposłuszeństwa.
3. Doświadczanie, które przeżywamy zamiast przybliżać, oddalają nas od Boga.

Małe rzeczy, ważne dla Boga

Gesty, reakcje, czyny, słowa, wybory, zachowania, decyzje, postanowienia i w końcu skutki – pozytywne i negatywne, stanowią istotę tego kim jesteśmy, objawiają nasz charakter.
Zacheusz zrobił mały krok – wyszedł na drzewo, a Pan okazał całemu jego domowi łaskę.
Wdowa wrzuciła jedyne dwie monety, które miała, a Pan zobaczył jej serce co stało się też wielka lekcją dla uczniów.
Tak samo i my bądźmy ludźmi małych czynów, które mają znaczenie dla Pana Boga i dla ludzi wokół mnie.

Zachęta z I rozdziału Księgi Pociech

Księga Izajasza składa się z:

Księgi Sądów 1- 39
Księgi Pociech 40-66

Księga Pociech rozdział 1 zawiera wiele zachęty w tym by przygotowywać serce na życie Pana:

1) Pocieszajmy lud Pana ta pociecha, która sami otrzymujemy – potrzebujemy wzajemnej pociechy!
2) Badajmy nasze serca by było miejsce w nas na JEGO życie – wszystko ma być odpowiednio przygotowane, wyrównane.
3) Tylko w sercu gotowym i dostojnym może objawić się Boża Chwała, Jego potęga i wielkość. Boża chwała to ciągła JEGO obecność w naszym życiu.
4) Nasze ciało jak wyschła trawa oczekuje JEGO Słowa, które jedynie przynosi życie i trwa na wieki.

Dobro i zło, życie i śmierć, niebo i piekło.

Spojrzenie z lotu ptaka: Dobro i zło, życie i śmierć, niebo i piekło
Cztery ważne wydarzenia w kwestii pojawienia się zła i jego końca:
1.Upadek Szatana – ks. Ezechiela i Izajasza
2.Wróg wchodzi w ludzką rasę I Mojżeszowa 3
3.Jezus Chrystus – posłany by dać uwolnienie od grzechu. Golgota miejsce triumfu nad złem.
4. Objawienia Jana – ostateczne panowanie Chrystusa nad WSZYSTKIM, całym wszechświatem.

Jak my mamy żyć w roku 2022 mając świadomość tych prawd:
1. Choć żyje na wrogim świecie ale nie jestem z tego świata, jestem na froncie
2. ”Nie daje się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężam”.
3. ”Zamysły wroga są nam dobrze znane”
4. Policzkowany przez wroga uczę się pokory i zależności od Boga
5. Jeszcze tylko mała chwilka a przyjdzie ON, nie będzie zwlekał.. Nadzieja w NIM
6. Jeśli nie wszystko rozumiem, muszę nadal wierzyć.. wiara to sięganie po to co niewidzialne..

„Miejsca” w naszej Pielgrzymce na Górę Syjon

Doświadczamy rożnych miejsc w naszej wędrowce życia. Geograficznie sami odwiedzamy rożne miejsca świata, mamy z nimi swoje wspomnienia.
W Biblii jest wiele podanych miejsc m.in. Dąbrowa Mamre pod Hebronem – tam Abraham spotyka Boga, Babilon miejsce wygnania i niewoli, Mara i Elim miejsca przez które przechodzi Naród Izraelski.
Są to miejsca Bożej pracy nad ludźmi, a dla nas stanowią bogatą alegorię naszych duchowych przeżyć …

Dwa różne jarzma (2Kor 6:14-7:1)

Dwa różne jarzma

Do jednego zachęca nas Chrystus:

„Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i
pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” Mat 11:29

Przed drugim przestrzega Ap.Paweł: „Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi..”
Kor 6:14

Ap. Paweł wyjaśnia pięć powodów dla których nie należy chodzić w nierównym jarzmie:

1. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością
2. Jaka jest społeczność między światłością a ciemnością?
3. Jaka zgoda między Chrystusem a Belialem
4. Jaki dział ma wierzący z niewierzącym?
5. Jaki układ jest między świątynią Bożą a bożkami