Sermons by Piotr Żądło

1120 of 54 items

Zachęta z I rozdziału Księgi Pociech

Księga Izajasza składa się z:

Księgi Sądów 1- 39
Księgi Pociech 40-66

Księga Pociech rozdział 1 zawiera wiele zachęty w tym by przygotowywać serce na życie Pana:

1) Pocieszajmy lud Pana ta pociecha, która sami otrzymujemy – potrzebujemy wzajemnej pociechy!
2) Badajmy nasze serca by było miejsce w nas na JEGO życie – wszystko ma być odpowiednio przygotowane, wyrównane.
3) Tylko w sercu gotowym i dostojnym może objawić się Boża Chwała, Jego potęga i wielkość. Boża chwała to ciągła JEGO obecność w naszym życiu.
4) Nasze ciało jak wyschła trawa oczekuje JEGO Słowa, które jedynie przynosi życie i trwa na wieki.

Dobro i zło, życie i śmierć, niebo i piekło.

Spojrzenie z lotu ptaka: Dobro i zło, życie i śmierć, niebo i piekło
Cztery ważne wydarzenia w kwestii pojawienia się zła i jego końca:
1.Upadek Szatana – ks. Ezechiela i Izajasza
2.Wróg wchodzi w ludzką rasę I Mojżeszowa 3
3.Jezus Chrystus – posłany by dać uwolnienie od grzechu. Golgota miejsce triumfu nad złem.
4. Objawienia Jana – ostateczne panowanie Chrystusa nad WSZYSTKIM, całym wszechświatem.

Jak my mamy żyć w roku 2022 mając świadomość tych prawd:
1. Choć żyje na wrogim świecie ale nie jestem z tego świata, jestem na froncie
2. ”Nie daje się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężam”.
3. ”Zamysły wroga są nam dobrze znane”
4. Policzkowany przez wroga uczę się pokory i zależności od Boga
5. Jeszcze tylko mała chwilka a przyjdzie ON, nie będzie zwlekał.. Nadzieja w NIM
6. Jeśli nie wszystko rozumiem, muszę nadal wierzyć.. wiara to sięganie po to co niewidzialne..

„Miejsca” w naszej Pielgrzymce na Górę Syjon

Doświadczamy rożnych miejsc w naszej wędrowce życia. Geograficznie sami odwiedzamy rożne miejsca świata, mamy z nimi swoje wspomnienia.
W Biblii jest wiele podanych miejsc m.in. Dąbrowa Mamre pod Hebronem – tam Abraham spotyka Boga, Babilon miejsce wygnania i niewoli, Mara i Elim miejsca przez które przechodzi Naród Izraelski.
Są to miejsca Bożej pracy nad ludźmi, a dla nas stanowią bogatą alegorię naszych duchowych przeżyć …

Dwa różne jarzma (2Kor 6:14-7:1)

Dwa różne jarzma

Do jednego zachęca nas Chrystus:

„Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i
pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” Mat 11:29

Przed drugim przestrzega Ap.Paweł: „Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi..”
Kor 6:14

Ap. Paweł wyjaśnia pięć powodów dla których nie należy chodzić w nierównym jarzmie:

1. Co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością
2. Jaka jest społeczność między światłością a ciemnością?
3. Jaka zgoda między Chrystusem a Belialem
4. Jaki dział ma wierzący z niewierzącym?
5. Jaki układ jest między świątynią Bożą a bożkami