List do Kolosan

1113 of 13 items

List do Kolosan (Kol. 1:9-14)

Apostoł Paweł w odpowiedzi na informację o problemach w zborze w Kolosach zachęca ich do obfitego, aktywnego i pełnego życia z Panem Bogiem. Inspiruje ich przede wszystkim do poznania Bozej woli. Boża wola ma 2 składowe. Boża wola co do człowieka, Jego nastawienie wobec człowieka, Boży charakter – czyli właściwe poznanie Bożej woli musi się […]