Zapraszam do wysłuchania kazania, w którym szukamy odpowiedzi na pytanie po co Jezus przyszedł na świat. Czy powodem jest uczynienie naszego życia lepszym? Zaspokojenie naszych odczuwalnych potrzeba? Kto określił cel Jego misji?