Paweł przekonuje koryntian o konieczności wiary w zmartwychwstanie. Wykazuje, że:
1. Zmartwychwstanie jest pewne, ponieważ Chrystus również zmartwychwstał
2. Zmartwychwstanie nadaje sens naszej wierze, służbie i cierpieniu
a. ponieważ jest dopełnieniem wielkiego dzieła odnowy zepsutego świata
b. rozpoczyna życie w nowym świecie w nowych ciałach
3. Powinno nas motywować do wytrwałości i zapału do służby dla Pana