Będąc zbawionym człowiekiem, wszystko mi wolno, ale… nie wszystko jest pożyteczne… W rozdziałach 8-10 apostoł Paweł omawia temat wolności chrześcijańskiej, okazuje się że niewłaściwie praktykowana wolność może prowadzić do upadku innych wierzących a nawet nas samych. To kazanie jest próba odpowiedni na pytanie co wierzącym ludziom wolno a czego powinni unikać, aby wolność budowała i przynosiła Bogu chwałę.