Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady
(1P 2,21)

W pierwszej części świadectwo Bożego działania w temacie składania świadectwa na placu Chrobrego w Bielsku-Białej oraz świadectwo na temat obozu w Ustroniu.

Głównym przesłaniem kazania jest zachęta by brać przykład z postępowania naszego Pana.
Nosimy opaskę z napisem: Co zrobiłby Jezus?

1. Był wonnością dla swego Ojca – Ojciec miał w Nim zupełne upodobanie, był objawieniem Chwały Boga
2. W Ewangeliach Pan Jezus wspomina ponad 250 razy o Ojcu.. całe jego życie nakierowane na Ojca – szczególnie Ew.Jana to pokazuje
/np. moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał../
3. Znał miejsce oddalenia – pustkowia.. gdzie miał społeczność z Ojcem