1. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa.
2. Wszystkie części ciała muszą ze sobą współpracować, aby ciało człowieka – i Kościół – były zdrowe.
3. Wszystkie części ciała muszą współgrać, aby organizm ludzki – i Kościół – działały efektywnie.
4. Niektóre części ludzkiego ciała – i Kościoła – wymagają szczególnej opieki, gdy odczuwają ból, doświadczają stresu lub nie funkcjonują prawidłowo.
5. Kiedy jeden lub więcej członków Kościoła są dumni, stają się jak rak dla ludzkiego ciała – przepracowują się i niszczą inne części Kościoła.