Mimo bezbożności wokół nas, musimy i możemy być inni ze względu na naszą relację z Chrystusem.

1. Bezbożni Koryntianie stają się świętymi dzięki ewangelii.
Chrystus wciąż nadzieją dla współczesnego Koryntu.

2. List do Koryntian jako reakcja Pawła na bezbożność w zborze w Koryncie.

a. zmiana jest konieczna
b. zmiana jest możliwa dzięki Bożej wierności