Pan Bóg próbuje uświadomić nam, że relacja z Nim umożliwia nam właściwe wartościowanie naszych życiowych decyzji. To z kolei sprawia, że podążanie za Bożymi wskazówkami jest podążaniem Drogą Życia, która jest połączona z wysiłkiem ale i z radością, spełnieniem i poczuciem sensu życia.