Zapraszam do wysłuchania kazania jakie wygłosił nasz gość: Michał Cross.

A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy: Królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. (Dn 4,23)