Spojrzenie na Księgę Estery z punktu widzenia relacji Estery i króla oraz innych postaci.
Próba odniesienia do słów z Listu do Efezjan 5,33, gdzie padają słowa zachęty do tego, aby mężczyzna kochał kobietę, a ta aby go szanowała.