„Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.” (1 Tes. 5:17)

Pismo Święte zachęca nas do wdzięczności i dziękczynienia. Wdzięczność pomimo różnych okoliczności w których się znajdujemy.
Gdy jesteśmy wdzięczni stajemy się wonnością dla Pana, dla jego Kościoła i dla ludzi którzy go nie znają.
Przeciwieństwem wdzięczności jest narzekanie, gorycz, zgorszenie.

Prawdziwe poznanie wielkości GOLGOTY w moim życiu powoduje, że mam wdzięczne i pełne dziękczynienia serce.