„Młode wino należy wlewać do nowych bukłaków” – w tak zagadkowy sposób odpowiedział Jezus uczniom Jana i faryzeuszom, gdy ci przyszli do Niego z pytaniem, dlaczego Jego uczniowie nie poszczą.
Zapraszam do wysłuchania kazania, w którym odpowiemy sobie na pytanie jak mamy rozumieć tę odpowiedź Jezusa. Czym jest młode wino i czym są stare i nowe bukłaki?