Pomimo tego, ze List jest napisany ok. 61 r. i nie do nas, lecz do wierzących w Filipii, czytamy go, gdyż są w nim zawarte ponadczasowe prawdy.W Liście  jest mowa o Panu Jezusie i o relacji z  Nim. Życie chrzescijańskie nie jest pozbawione zagrożeń.  Tutaj znajdujemy tą ciągle aktualną prawdę, że życie chrzescijańskie rozpoczyna się w Panu i tylko dzięki Niemu może trwać i się rozwijać.Wszystko jest  oparte na Nim:
– trwajcie w Panu
– bądżcie jednomyślni w Panu
– radujcie się w Panu