Zapraszam do wysłuchania historii trędowatego, którego spotkanie z Jezusem relacjonuje trzech z czterech ewangelistów.
Czy spotkanie to jest tylko opisem kolejnego uzdrowienia?