Trudno nam ludziom uwierzyć w to, co Bóg zrobił dla człowieka, aby go nie tylko uratować ale i totalnie odmienić. Kazanie to jest skromną próbą zarysowania tematu i zachętą do podjęcia wyzwania jakim jest nie tylko poznanie teoretyczne tego tematu, ale zaryzykowania osobistego zaangażowania w intensywną relację z Bogiem Ojcem.